Hjem
Etne Discgolf Park

Etne Diskgolf er ein klubb dedikert til å drive fram sporten Discgolf i Etne og omegn. Klubben har som formål å legge til rette for spill og aktivitet innenfor discgolf. Første milepæl er å lage klar ein 9-hols bane på Olav Vik Stiftelsen i Etne


OsnesDiscgolfbane


Osnes Discgolfbane er no ferdigstil og klart for bruk. 

Banen ligg i området til Olav Vik-stiftelsen, i naturskjønne omgivnadar langs Etnefjorden.


Ein frisbeegolfbane i Etne er med på å gi lokalsamfunnet eit løft og blir eit tilbod for dei aller fleste, med låg terskel både fysisk og økonomisk. Slike lågterskel aktivitetstilbod i naturen er viktig for å helde på og betre den generelle folkehelsa, både fysisk og psykisk.


Les om framgonga i prosjektet under Fremgang


Banen vart ferdigstilt Juli - 2022

Link til udisc


Målet for banen er å utvide til fullskala 18-holsbane. 

Hjelp oss å realisere parken!Sjekk ut de ulike sponsormulighetene

EAGLE-SPONSOR

EAGLE-SPONSOR

BIRDIE-SPONSOR

BIRDIE-SPONSOR

KRONERULLING - Private

KRONERULLING - Private

Fremgang finnansiering:

Sum midlar henta inn fra sponsorar og giverar

Prosjektet er ferdig finansiert for 9-holsbane, ta kontakt om du vil sponse vidare arbeid for å utvide til 18-holsbane